ดาวน์โหลด Slide และ Colab Notebooks ได้ที่นี่

  • http://bit.ly/PythonDatarockie2018 (Link เข้าสู่ Notebook ทั้งหมดของคอร์สเรียนเรา)
  • ก่อนใช้งาน Google Colab นักเรียนต้องมี Chrome web browser และ sign-in เข้า Google Account ของตัวเองก่อน
  • สำหรับ Google Colab ที่เราเตรียมไว้ นักเรียนสามารถ OPEN IN PLAYGROUND และ copy notebook ไปที่ Google Drive ของตัวเองได้เลย
  • กด shift + enter เพื่อรันโค้ดในแต่ละ cell (ดูวีดีโอ EP2 เราสอนการใช้งาน colab อย่างละเอียด)

Python for Non-Programmer.pdf
Complete and Continue